Termeni si Conditii

VĂ RUGĂM CITIȚI CU ATENȚIE ȘI INTEGRAL ÎNAINTE DE A VIZITA SITE-UL. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACESTE CONDIȚII DE UTILIZARE VĂ RUGĂM SĂ NU VIZITAȚI ACEST SITE DE INTERNET ȘI/SAU SĂ-L PĂRĂSIȚI IMEDIAT. CONTINUAREA VIZITĂRII SITE-ULUI IMPLICĂ AUTOMAT ACCEPTAREA CONDIȚIILOR DE MAI JOS.

I. CONDIȚII DE UTILIZARE

SC TEMAD CO SRL (denumită prescurtat TEMAD) a creat acest site care poate fi vizitat gratuit la adresa uhucreativ.temad.ro (Site-ul), în vederea oferirii de informații generale publicului larg despre brandul UHU, produsele UHU comercializate în România etc.

Orice persoană va decide în mod liber dacă dorește să viziteze Site-ul. Vizitarea Site-ului implică în mod automat și implicit acordul vizitatorului cu aceste condiții de utilizare. De asemenea prin vizitarea Site-ului persoana în cauză aceeptă ca această vizitare se face exclusiv într-un mod corespunzător cu legislația din România aplicabilă.

Anumite informații despre produse, ilustrații și imagini conținute în această pagina de internet au fost pregătite cu titlu de prezentare generală pentru o folosință generală pentru paginile de internet ale firmei TEMAD. TEMAD nu își asuma nici o responsabilitate cu privire la exactitatea datelor, imaginilor și a informațiilor prezentate cu titlu exemplificativ pe Site. În vederea obținerii de informații exacte orice persoana trebuie să contacteze compania TEMAD.

II. ANGAJAMENTUL VIZITATORULUI SITE-ULUI

Orice persoană care accesează, vizualizează sau vizitează site-ul se obligă să folosească Site-ul în strictă conformitate cu aceste condiții de utilizare și într-o manieră corespunzătoare și legală și numai în scopuri legale.

III. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

TEMAD își rezervă dreptul oricând să completeze, actualizeze, schimbe, modifice sau să șteargă orice informație de pe site, precum și oricare sau toți termenii și condițiile de utilizare, sau să impună noi condiții sau termeni de utilizare. Orice astfel de amendamente, schimbări, modificări, ștergeri sau adăugări vor fi efective imediat cu notificare prin afișare pe Site. Orice vizitare a Site-ului de către orice persoană după o astfel de notificare va constitui acceptarea de către utilizator a acestor schimbări, modificări, adăugări sau ștergeri.

TEMAD își rezervă dreptul oricând să schimbe, suspende, înceteze sau restricționeze vizitarea în parte sau în totalitate a Site-ului în orice moment, pentru orice motiv sau fără nici un motiv, și fără nici o notificare, sau obligație.

IV. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă ca folosirea Site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate Produsele, conținutul și paginile de internet sunt prezentate cu titlul informativ și exemplificativ, fără nici o promisiune sau garanție de nici un fel.

Utilizatorul nu va avea nici o pretenție față de TEMAD, aceasta aplicându-se oricăror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare, etc. Deși TEMAD va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului, utilizatorul ia la cunoștința faptul că TEMAD nu poate exercita controlul asupra securității conținutului care trece prin Site și TEMAD exclude orice obligație de orice fel pentru transmiterea sau primirea de conținuturi, de încălcare de orice natură. TEMAD nu este răspunzătoare pentru nici o defăimare, ofensivă sau conduită ilegală a altor utilizatori sau terțe părți și al căror risc revine în totalitate utilizatorului. TEMAD nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar din folosirea Site-ului sau posibilitatea de folosire a Site-ului. TEMAD nu este responsabilă în nici un fel pentru acțiunile utilizatorilor sau terțelor părți și nu va fi răspunzătoare pentru nici un conținut transmis, încărcat, descărcat, afișat sau creat de către alți utilizatori sau terțe părți.

Utilizatorul acceptă să nu considere TEMAD responsabil pentru și împotriva oricărei plângeri făcută de către o terță persoană rezultând din folosirea internetului și a acestui Site de către Utilizator și referitor la toate pierderile (fie directe, indirecte, ca o consecință sau altfel), costuri, acțiuni, proceduri, plângeri, daune, cheltuieli (inclusiv costuri și cheltuieli legale rezonabile), sau obligații, suferite sau asumate direct ca o consecință a încălcării sau neobservării de către Utilizator a acestor termeni și conditii.

Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile și orice cheltuieli adiționale în legătură cu folosirea serviciilor de telecomunicație care pot fi percepute de către furnizorul de telefonie și/sau internet al Clientului.

V. LEGĂTURI CU ALTE PAGINI DE INTERNET

Site-ul poate conține legături către pagini de internet ale unor terțe părți. Aceste legături sunt date Utilizatorului ca un avantaj, și TEMAD nu deține nici un control asupra site-urilor de acest fel. TEMAD nu este responsabil pentru disponibilitatea acestor site-uri externe și nu sprijină și nu este responsabilă pentru conținutul lor, reclame, produse sau alte materiale disponibile pe astfel de site-uri. TEMAD nu își poate asuma responsabilitatea și nu poate garanta conținutul altor pagini de internet la care Site-ul face referire în mod direct sau indirect. Vizitatorii vizitează alte pagini de internet pe proprie răspundere și le utilizează în conformitate cu termenii și condițiile existente pe respectivele pagini de internet.

VI. DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Acest SITE este proprietatea SC TEMAD CO SRL

Sediu social: Şoseaua Cristianului nr. 12, Brașov, jud. Brașov

Cod Postal 500053

Tel: 0268.506.108

E-Mail:office@TEMAD.ro

Cod Unic de Inregistrare: 6620400, atribut fiscal “RO”

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/2951/1994

TEMAD acordă gratuit dreptul de accesare și vizitare a SITE-ului sau oricărei persoane cu capacitate deplină de exercițiu care este interesată. SC TEMAD CO SRL deține toate drepturile de autor cu privire la textul, imaginile, fotografiile, graficele, fișierele audio, fisierele animate, cele video și aranjarea lor pe Site. Acestea nu pot fi copiate pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, așa cum nu pot nici să fie modificate sau publicate în cadrul altor site-uri. Orice vizitator se obligă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună, sau să exploateze comercial în vreun fel orice conținut sau să încalce marca TEMAD care este marca înregistrată.

TEMAD își rezervă dreptul să includă pe site și să transmită prin intermediul Site-ului informații furnizate de către Distribuitorii săi autorizați. Toate și orice declarații, oferte, păreri sau alte informații comunicate sau exprimate de către Distribuitori sau parteneri TEMAD sau terțe persoane sunt acelea ale respectivilor autori și nu ale lui TEMAD.

VII. MĂRCI ÎNREGISTRATE

Denumirea TEMAD și logo-ul TEMAD sunt denumiri si marci înregistrate protejate. Utilizarea acestora necesită consimțământul scris, expres și neechivoc al TEMAD. Orice utilizare neautorizată a mărcii va fi sancționată conform legii. TEMAD deține de asemenea și alte mărci înregistrate protejate.

VIII. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site, vizitatorul acceptă că orice dispută legată de acest Site este guvernată exclusiv de legislația română, iar Vizitatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România. Acest site poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. TEMAD nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

IX. DATE DE CONTACT

Pentru orice aspecte legate de acest Site vizitatorii pot sa trimita un e-mail la adresa: E-Mail: uhucreativ@temad.ro.

 

POLITICA DE CONFIDEŢIALITATE

COLECTAREA ŞI UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Datele personale reprezintă acele informații ce vă identifică, cum ar fi numele, email-ul sau adresa poștală. TEMAD CO nu colectează aceste informații decât dacă le oferiți (spre exemplu la înscrierea la newsletter, dacă participați la un concurs, la un sondaj) și vă dați acordul pentru folosirea lor. Salvăm, utilizăm sau transferăm datele personale numai în conformitate cu acordul dumneavoastră și cu specificul situației date (pentru a vă răspunde la întrebări, pentru a vă îndeplini o cerere, pentru a vă informa rezultatul unui concurs).

Pentru a realiza acest lucru, este posibil ca TEMAD CO să transfere aceste date către alte companii sau către furnizori externi de servicii.

Oferim datele necesare unor terţi numai în cazul în care trebuie să folosim sub-furnizori sau agenţi pentru a putea îndeplini serviciile solicitate de dumneavoastră. În astfel de situaţii, partenerii noştri sunt obligaţi să folosească datele în mod confidenţial, în conformitate cu prevederile obligatorii, şi să le şteargă de îndată ce acestea nu mai sunt necesare.

Orice alt transfer de date personale, în situații precum transferul datelor de logare pe site către alte site-uri de servicii sau comunități sociale (Facebook, Twitter) necesită acordul dumneavoastră. TEMAD CO garantează că datele nu sunt vândute, închiriate sau schimbate. Va fi nevoie să dezvăluim informații despre dumneavoastră dacă suntem obligați prin lege sau prin executoriu guvernamental.

UTILIZAREA DATELOR PERSONALE ÎN SCOPURI PUBLICITARE SAU DE MARKETING

Dacă sunteți de acord în mod special ca datele dumneavoastră să fie utilizate în scopuri publicitare sau de marketing, acestea vor fi stocate și utilizate în acest sens (spre exemplu, pentru trimiterea unui newsletter, a unor mostre, pentru participarea la un concurs). Putem să folosim datele pentru a analiza eficacitatea și pentru îmbunătăți calitatea serviciilor noastre de website, de publicitate, marketing, cercetare de piață și vânzări.

RETRAGEREA ACORDULUI

Puteți să vă retrageți complet sau parțial acordul privind utilizarea datelor personale.

INFORMAŢII COLECTATE AUTOMAT

Atunci când accesați site-ul, informații generale precum numele furnizorului de internet (de rețea, numele firmei), site-urile pe care le-ați vizitat anterior, ce ați accesat pe site-ul nostru, data și ora la care ați accesat, se vor salva automat.

Aceste informații sunt colectate și analizate în formă anonimă. Sunt utilizate numai pentru a îmbunătăți calitatea, conținutul site-ului nostru și nu sunt transferate sau procesate mai departe de terțe părți.

COOKIE-URI

Pentru a facilita navigarea pe site folosim cookie-uri. Acestea reprezintă fişierele mici de text care pot fi stocate pe unitatea hard a unui vizitator ce vă oferă posibilitatea de a avea propriile dumneavoastră setări pe site. Folosim cookie-uri pentru a înțelege mai bine cum este folosit site-ul și pentru a îmbunătăți navigarea. Cookie-urile ne ajută, spre exemplu, să determinăm dacă ați mai vizitat site-ul nostru dau dacă sunteți un vizitator nou. Aceste cookie-uri nu stochează date personale. Puteţi evita salvarea acestor cookie-uri pe hardul dumneavoastră prin modificarea setărilor browser-ului. Puteţi afla cum puteţi face acest lucru din instrucţiunile de utilizare oferite de către producătorul browser-ului dumneavoastră.

COPIII

Nu ne angajăm în colectarea de date personale ale copiilor. Dacă descoperim că asemenea date au fost transmise fără acordul părinților sau al custodelui, le vom șterge.

Securitatea datelor

Am implementat măsuri tehnice și de organizare pentru a vă putea proteja datele personale de codificare, furt sau acces neautorizat de către terțe părți.

Actualizarea și modificarea informațiilor

Este posibil să efectuăm modificări la nivelul condițiilor legale fără ca acest lucru să fie anunțat anterior. Vă rugăm să verificați dacă au apărut eventuale modificări la nivelul condițiilor legale de care nu erați la curent.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Termeni și condiții

1. Garanția TEMAD

TEMAD asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialitătii datelor cu caracter personal ale Clientului și respectarea dreptului acestuia la protecţia vieţii private, în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului. Aceasta obligaţie nu se aplică în cazul informaţiilor dezvăluite deliberat de către Client unor părți terţe.

2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

TEMAD prelucrează datele personale ale Clientului, în temeiul legii, cu bună-credinţă, în scopuri legitime, pentru încheierea și executarea contractului, respectiv pentru furnizarea produselor alese de către Client. Prelucrarea înseamnă utilizarea, stocarea, afişarea, copierea, transmiterea, interpretarea, editarea și/sau distribuirea de informaţii către servere locale și/sau internaţionale. În conformitate cu dispoziţiile legii privind protecţia datelor personale, Clientul este de acord, explicit și fără echivoc, ca TEMAD să folosească datele cu caracter personal, pe care Clientul le furnizează la încheierea prezentului contract, pe teritoriul României, să le transfere către alți distribuitori și contractori locali cu care TEMAD este în relații contractuale, pentru realizarea obiectului acestui contract. Clientul înţelege și este de acord că manifestarea dreptului său de opoziţie este echivalent cu imposibilitatea prestării serviciului de către TEMAD.

3. Procesarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un număr de identificare sau la unul ori mai multe elemente specifice identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale).

Prelucrarea Datelor cu caracter personal: orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automate sau neautomate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau, în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea datelor respective.

4. Dreptul persoanei vizate, respectiv drepturile prevăzute de Legea 677/2001 și legea 506/2004, sunt următoarele:

- dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;

- dreptul de intervenţie asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

- dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiţiei, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu;

- dreptul de a merge în instanţa și a cere daune pentru încălcarea drepturilor în baza Legii 677/2001;

- persoana în cauza poate cere, gratuit, în scris, în orice moment, ca datele sale personale să nu mai fie procesate.

- dreptul de a cere TEMAD să înceteze să mai trimită clientului mesaje promoţionale. Clientul va fi informat în legătură cu efectuarea schimbărilor în opţiunile sale privind datele sale personale, în termen de 15 zile de la data comunicării schimbărilor respective către TEMAD.

Abonează-te la newsletter
Acest website folosește cookie-uri pentru facilitarea accesului și livrarea multiplelor funcționalități. Dacă veți continua să navigați, vom considera că ați acceptat folosirea acestora. inchide